úvodní strana

Aktuality

 

osmnáctý ročník proběhl 19.6.2021

trasa2

trasa1

trasa3

trasa6

trasa8

trasa10

trasa12

Historie

První přejezd v roce 2004 poznamenala vydatná bouřka, která nás zastihla těsně před Horní Blatnou a pršet nepřestalo až do cíle v Kraslich.

 

Ročník 2005 proběhl 1.května za stálého slunečného počasí s cílem v restauraci u Kapličky.V lese bylo možno vidět zbytky sněhu.

 

Ročník 2006 se jel za pěkného suchého počasí s občasnými zbytky sněhu a závěrečnou odbočkou z Přebuzu na Mlýnské chalupy, protože ostatní cesty nebylo možno projet kvůli popadaným stromům ze zimní kalamity.

 

Ročník 2007 provázelo slunečné počasí a vítr v zádech.Cíl byl tentokrát na Chebské chatě v Kraslicích.

 

Ročník 2008 i v tomto roce bylo teplé a slunečné počasí.

 

Ročník 2009 byl přesunut na 13.června a díky teplému počasí se zúčastnilo třicetsedm cykloturistů, všechna kola se bez problému vešla do poštovního vozu rychlíku do Chomutova.

 

Sedmý ročník byl poznamenán malou účastí 31 cykloturistů.Jelo se v pohodovém tempu se startem v 8 hodin v Chomutově a pravidelnými zastávkami na Šebíku, Měděnci, Božím Daru a Horní Blatné a dojezdem posledních do Kraslic v 16.30h. Z Horní Blatné nás provázel déšť, ale také snesitelných 20°C.

 

Osmého ročníku se zúčastnilo 43 cykloturistů, které provázelo slunečné počasí a teplota 20°C.Čistý čas pomalé jízdy byl asi 5,5 hodiny.Odjezd z Chomutova v 8.15h a příjezd do Kraslic v 16.30, přestávky se trošku protáhly.Přejezd byl ukončen v restauraci Severka ve 21.30h.

 

Devátý ročník poznamenala nepřízeň počasí, teplota okolo 7°C a možnost deště bez kterého se to nakonec obešlo.Na trať vyrazilo 25 skalních cykloturistů, kteří do Kraslic dorazili okolo půl šesté.Přejez byl ukončen v restauraci Severka. Dík náleží "pilotovi" a jeho paní za připravené pohoštění a skvělou péči.

 

Desátého ročníku se zúčastnilo 22 cykloturistů, kteří se v Chomutově za vydatného deště rozdělili, polovina čekala v hospodě až se počasí umoudří a asi v 10 vyjeli a projeli celou trasu a půlka se vrátila vlakem do Horní Blatné a odtud na kole bez deště v 8,5 stupních dojela do Kraslic.

 

Jedenáctého přejezdu 31.května se za slunečného počasí zúčastnilo 25 cykloturistů.

 

Dvánáctý ročník proběhl 23.května za účasti 22 cykloturistů s odjezdem z Chomutova v 8 hodin a příjezdem do Kraslic v 17 hodin, za pěkného počasí s teplotou okolo 15°C a větrem v zádech.Čistý čas jízdy byl asi 6 hodin.

 

21.5.2016 proběhl za slunečného a teplého počasí, teplota dosáhla 18°C, třináctý ročník přejezdu. Na trať se vydalo 18 cykloturistů kteří do Kraslic dorazili kolem půl páté.

 

20.5.2017 nám opět přálo počasí, telota se pohybovala okolo 14°C a na trať 14.ročníku přejezdu se vydalo 27 cykloturistů, čistý čas jízdy byl pět a čtvrt hodiny s tradičními přestávkami se prodloužil na osm hodin.

 

Patnáctého ročníku přejezdu 19.5.2018 se zůčastnilo dvacetsedm cykloturistů.Počasí bylo vlídné jen do třetí hodiny odpolední.Potom se strhla bouřka s vydatnou dávkou krup a teplota klesla z 18 C na pět stupňů.

 

Šestnáctého ročníku přejezdu 25.5.2019 se zůčastnilo dvacetčtyři cykloturistů.Ranní vymetená obloha slibovala pěkný den, ale v půl dvanácté se zatáhlo a až do čtyř hodin nás vytrvale zkrápěl déšť.Teplota se pohybovala od ranních 18 až po 12 odpoledních stupňů.

 

Sedmnáctého ročníku přejezdu se v netradičním termínu 12.9.2020 zůčastnilo vzhledem k Covidovým omezením pouze osm cykloturistů. Celý den nás provázelo slunečné počasí a teplota 17 stupňů.

 

 

Historie

Loňského osmnáctého ročníku přejezdu 19.6.2021 se zůčastnilo šestnáct cykloturistů.Počasí bylo slušné jen do dvanácté hodiny .Potom se strhla bouřka a pršelo s přestávkymi celé odpoledne.Teplota byla snesitelná 18 stupňů.

 

© 2022 přejezd.cz