úvodní strana

Aktuality

 

dvacátý ročník proběhl 3.6.2023

trasa2

trasa1

trasa3

trasa6

trasa8

trasa10

trasa12

Historie

První přejezd v roce 2004 poznamenala vydatná bouřka, která nás zastihla těsně před Horní Blatnou a pršet nepřestalo až do cíle v Kraslich.

 

Ročník 2005 proběhl 1.května za stálého slunečného počasí s cílem v restauraci u Kapličky.V lese bylo možno vidět zbytky sněhu.

 

Ročník 2006 se jel za pěkného suchého počasí s občasnými zbytky sněhu a závěrečnou odbočkou z Přebuzu na Mlýnské chalupy, protože ostatní cesty nebylo možno projet kvůli popadaným stromům ze zimní kalamity.

 

Ročník 2007 provázelo slunečné počasí a vítr v zádech.Cíl byl tentokrát na Chebské chatě v Kraslicích.

 

Ročník 2008 i v tomto roce bylo teplé a slunečné počasí.

 

Ročník 2009 byl přesunut na 13.června a díky teplému počasí se zúčastnilo třicetsedm cykloturistů, všechna kola se bez problému vešla do poštovního vozu rychlíku do Chomutova.

 

Sedmý ročník byl poznamenán malou účastí 31 cykloturistů.Jelo se v pohodovém tempu se startem v 8 hodin v Chomutově a pravidelnými zastávkami na Šebíku, Měděnci, Božím Daru a Horní Blatné a dojezdem posledních do Kraslic v 16.30h. Z Horní Blatné nás provázel déšť, ale také snesitelných 20°C.

 

Osmého ročníku se zúčastnilo 43 cykloturistů, které provázelo slunečné počasí a teplota 20°C.Čistý čas pomalé jízdy byl asi 5,5 hodiny.Odjezd z Chomutova v 8.15h a příjezd do Kraslic v 16.30, přestávky se trošku protáhly.Přejezd byl ukončen v restauraci Severka ve 21.30h.

 

Devátý ročník poznamenala nepřízeň počasí, teplota okolo 7°C a možnost deště bez kterého se to nakonec obešlo.Na trať vyrazilo 25 skalních cykloturistů, kteří do Kraslic dorazili okolo půl šesté.Přejez byl ukončen v restauraci Severka. Dík náleží "pilotovi" a jeho paní za připravené pohoštění a skvělou péči.

 

Desátého ročníku se zúčastnilo 22 cykloturistů, kteří se v Chomutově za vydatného deště rozdělili, polovina čekala v hospodě až se počasí umoudří a asi v 10 vyjeli a projeli celou trasu a půlka se vrátila vlakem do Horní Blatné a odtud na kole bez deště v 8,5 stupních dojela do Kraslic.

 

Jedenáctého přejezdu 31.května se za slunečného počasí zúčastnilo 25 cykloturistů.

 

Dvánáctý ročník proběhl 23.května za účasti 22 cykloturistů s odjezdem z Chomutova v 8 hodin a příjezdem do Kraslic v 17 hodin, za pěkného počasí s teplotou okolo 15°C a větrem v zádech.Čistý čas jízdy byl asi 6 hodin.

 

21.5.2016 proběhl za slunečného a teplého počasí, teplota dosáhla 18°C, třináctý ročník přejezdu. Na trať se vydalo 18 cykloturistů kteří do Kraslic dorazili kolem půl páté.

 

20.5.2017 nám opět přálo počasí, telota se pohybovala okolo 14°C a na trať 14.ročníku přejezdu se vydalo 27 cykloturistů, čistý čas jízdy byl pět a čtvrt hodiny s tradičními přestávkami se prodloužil na osm hodin.

 

Patnáctého ročníku přejezdu 19.5.2018 se zůčastnilo dvacetsedm cykloturistů.Počasí bylo vlídné jen do třetí hodiny odpolední.Potom se strhla bouřka s vydatnou dávkou krup a teplota klesla z 18 C na pět stupňů.

 

Šestnáctého ročníku přejezdu 25.5.2019 se zůčastnilo dvacetčtyři cykloturistů.Ranní vymetená obloha slibovala pěkný den, ale v půl dvanácté se zatáhlo a až do čtyř hodin nás vytrvale zkrápěl déšť.Teplota se pohybovala od ranních 18 až po 12 odpoledních stupňů.

 

Sedmnáctého ročníku přejezdu se v netradičním termínu 12.9.2020 zůčastnilo vzhledem k Covidovým omezením pouze osm cykloturistů. Celý den nás provázelo slunečné počasí a teplota 17 stupňů.

 

Osmnáctého ročníku přejezdu 19.6.2021 se zůčastnilo šestnáct cykloturistů.Počasí bylo slušné jen do dvanácté hodiny .Potom se strhla bouřka a pršelo s přestávkymi celé odpoledne.Teplota byla snesitelná 18 stupňů.

 

Devatenáctého ročník 4.6.2022 se obešel bez deště,počet zůčastněných byl devatenáct cykloturistů.

 

 

Historie

Letošního dvacátého ročníku 3.6.2023 se zůčastnilo dvacetjedna cykloturistů. Tento rok nám počasí přálo, telota se pohybovala od 14°C do 18°C, čistý čas jízdy byl pět a půl hodiny s tradičními přestávkami se prodloužil na deset a půl hodin.

 

© 2023 přejezd.cz